Svadhisthan Chakra, zoetheid & water
(Tantr Yog , stijfheid)

(Lotusbloem met zes blaadjes)
Tweede Chakra, heiligbeen of miltchakra

  • Plaats van het chakra : onder de navel
  • lichaamsorgaan : voortplantingsorganen
  • Psychische functie : centrum van de sexuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten
  • Element : water
  • Goede werking : natuurlijk meestromen van het leven, gevoel tonen, natuurlijk sexuele bveleving met iemand van wie je houdt, diepe vreugde aan de schepping, houden van het leven op aarde, de mensen, de dieren, de gehele natuur, creatieve handelingen zowel in je eigen leven als dat van anderen.
Copyright, 2002
VITISME