Voorspoed en tegenslag zijn de bouwstenen van het leven. Wat u als dood beschouwd, is eigenlijk leven. Het ene moment bent u biljaarder en het andere moment een hulpeloze bedelaar. Verban de termen: mijn-zijn, klein-groot, van mijn- van een ander, hoog-laag enz., zowel uit uw hoofd als uit uw hart. Dan is alles van u en u bent voor een ieder.